אייקון

מקורות מימון

מקורות מימון

איך ניתן להשיג מקורות מימון
יצירתיים ומהם תנאי הסף?

איך ניתן להשיג
מקורות מימון יצירתיים
ומהם תנאי הסף?

תמיכה לעמותה ניתן להשיג דרך משרדים ממשלתיים אך לא רק.
הנה מקורות נוספים לערוצי מימון אפשריים עבור העמותה שלכם:

תמיכה לעמותה ניתן להשיג דרך משרדים ממשלתיים אך לא רק.
הנה מקורות נוספים לערוצי מימון אפשריים עבור העמותה שלכם:

קרנות
ממשלתיות

הדרך הראשונה הינה דרך המדינה, כמובן. עמותות הן העזרה הנגישה והמיידית אליה יכול כל אזרח לפנות. לכן חשוב למדינה לתקצב עמותות על מנת לאפשר למדינה להסתמך על שרותיהן של העמותות אותן הן תקצבו

ולהפנות את הפונים הייעודיים לשירותי העמותה. המדינה מתקצבת את פעילות העמותות באופן שוויוני על פי עמידה בתנאי
סף ובקריטריונים שונים לכל פעילות.

קרנות סמי
ממשלתיות

קרנות ועמותות רבות מעניקים מיליוני שקלים בשנה לארגונים ועמותות, בהם: קרן עיזבונות, קרנות הביטוח לאומי, קרנות פיס וטוטו, רשויות וחברות סמי ממשלתיות. אומנם לא תמיד סיכויי ההצלחה גדולים, אך בהגשה נכונה מעלה את סיכויי ההצלחה לקבלת המענקים.

קרנות
ממשלתיות

הדרך הראשונה הינה דרך המדינה, כמובן. עמותות הן העזרה הנגישה והמיידית אליה יכול כל אזרח לפנות. לכן חשוב למדינה לתקצב עמותות על מנת לאפשר למדינה להסתמך על שרותיהן של העמותות אותן הן תקצבו ולהפנות את הפונים הייעודיים לשירותי העמותה.
המדינה מתקצבת את פעילות העמותות באופן שוויוני על פי עמידה בתנאי סף ובקריטריונים שונים לכל פעילות.

קרנות סמי
ממשלתיות

קרנות ועמותות רבות מעניקים מיליוני שקלים בשנה לארגונים ועמותות, בהם: קרן עיזבונות, קרנות הביטוח לאומי, קרנות פיס וטוטו, רשויות וחברות סמי ממשלתיות. אומנם לא תמיד סיכויי ההצלחה גדולים, אך בהגשה נכונה מעלה את סיכויי ההצלחה לקבלת המענקים.

הקדשות וקרנות
פילנתרופיות

דרך נוספת להשגת מימון הינה בפנייה לקרנות פרטיות. הפנייה במהותה שונה מפניה לקרנות ממשלתיות. היא נסמכת בעיקר על פרויקטים משמעותיים לקהילה. היא דורשת כתיבה מקצועית, יחסי אנוש, ופיתוח קשרים עם בעלי הקרן

מכרזים ומיזמים
משותפים

מדי תקופה משרדי הממשלה ורשויות מקומיות מפרסמות מכרזים למציאת ספקים. הגשה למכרזים דורשת ידע מקצועי רב, הכולל איתור של מכרז מתאים, בדיקת הרווחיות של המכרז, הכרת ההיבטים המשפטיים מאחורי ההליך ועוד.
חשוב לדעת כי הצעה באופן תקני מגדילה את הסיכויים לזכות במכרז ולא להיפסל על הסף כבר בתחילת התהליך.

הקדשות וקרנות
פילנתרופיות

דרך נוספת להשגת מימון הינה בפנייה לקרנות פרטיות. הפנייה במהותה שונה מפניה לקרנות ממשלתיות. היא נסמכת בעיקר על פרויקטים משמעותיים לקהילה. היא דורשת כתיבה מקצועית, יחסי אנוש, ופיתוח קשרים עם בעלי הקרן

מכרזים ומיזמים
משותפים

מדי תקופה משרדי הממשלה ורשויות מקומיות מפרסמות מכרזים למציאת ספקים. הגשה למכרזים דורשת ידע מקצועי רב, הכולל איתור של מכרז מתאים, בדיקת הרווחיות של המכרז, הכרת ההיבטים המשפטיים מאחורי ההליך ועוד.
חשוב לדעת כי הצעה באופן תקני מגדילה את הסיכויים לזכות במכרז ולא להיפסל על הסף כבר בתחילת התהליך.

רשויות
מקומיות

רשויות מקומיות רבות מקצות תקציב מיוחד לתמיכה בעמותות. כמו המדינה כך גם הרשות. ברגע שהיא מתקצבת עמותה כלשי, היא יכולה להפנות אליה את הזקוקים לכך.
השלטון המקומי מכיר בשירות החיוני אותו מספקת העמותה לתושבי העיר ומתוך הבנה כי עמותות חזקות תורמות ללכידות החברתית של תושבי העיר.

רשויות
מקומיות

רשויות מקומיות רבות מקצות תקציב מיוחד לתמיכה בעמותות. כמו המדינה כך גם הרשות. ברגע שהיא מתקצבת עמותה כלשי, היא יכולה להפנות אליה את הזקוקים לכך.
השלטון המקומי מכיר בשירות החיוני אותו מספקת העמותה לתושבי העיר ומתוך הבנה כי עמותות חזקות תורמות ללכידות החברתית של תושבי העיר.

תנאי סף לקבלת
תמיכה ממשלתית >>

אלו הן 5 דרישות סף ראשוניות בכדי לגשת למבחן תמיכה ממשלתי

  1. על העמותה להיות רשומה ברשם העמותות כגוף מוכר
  2. על העמותה להחזיק באישור ניהול תקין בתוקף
  3. פעילות בפועל של שנתיים לכל הפחות, בתחום הפעילות עבורו העמותה מבקשת תמיכה
  4. מטרות העמותה אשר מפורטות ברשם העמותות חייבות להיות תואמות את מבחן התמיכה
  5. העמותה אינה מתוקצבת ע”י משרד ממשלתי אחר עבור אותה הפעילות עבורה מוגשת הבקשה

מומחי משאבים ילוו אתכם בכל שלב ומול כל מקור מימון אפשרי. 

בעזרת ניסיון של למעלה מ 20 שנה בהגשת בקשות ומכרזים והכרת הגורמים במערכת, תוכלו להמשיך לפעול בראש שקט בניהול וקידום העמותה שלכם. 

תנאי סף לקבלת
תמיכה ממשלתית >>

אלו הן 5 דרישות סף ראשוניות בכדי לגשת למבחן תמיכה ממשלתי

  1. על העמותה להיות רשומה ברשם העמותות כגוף מוכר
  2. על העמותה להחזיק באישור ניהול תקין בתוקף
  3. פעילות בפועל של שנתיים לכל הפחות, בתחום הפעילות עבורו העמותה מבקשת תמיכה
  4. מטרות העמותה אשר מפורטות ברשם העמותות חייבות להיות תואמות את מבחן התמיכה
  5. העמותה אינה מתוקצבת ע”י משרד ממשלתי אחר עבור אותה הפעילות עבורה מוגשת הבקשה

מומחי משאבים ילוו אתכם בכל שלב ומול כל מקור מימון אפשרי. 

בעזרת ניסיון של למעלה מ 20 שנה בהגשת בקשות ומכרזים והכרת הגורמים במערכת, תוכלו להמשיך לפעול בראש שקט בניהול וקידום העמותה שלכם. 

פנו אלינו

כתבו לנו info@mashabim.org
חייגו למחלקת קשרי לקוחות 03-5745060
או שלחו פנייה ונחזור אליכם בהקדם >>

פנו אלינו

כתבו לנו info@mashabim.org
חייגו למחלקת קשרי לקוחות 03-5745060
או שלחו פנייה ונחזור אליכם בהקדם >>

דילוג לתוכן