בימים אלו ניתן להגיש בקשות לוועדת העזבונות עבור תמיכה בפרויקטים שונים לשנת 2022

מאמרים אחרונים

בימים אלו ניתן להגיש בקשות לוועדת העזבונות עבור תמיכה בפרויקטים שונים לשנת 2022

בימים אלו ניתן להגיש בקשות לוועדת העזבונות עבור תמיכה בפרויקטים שונים לשנת 2022