הגשת בקשות בתחום העליה והקליטה לשנת 2022 הינה בימים אילו

מאמרים אחרונים

הגשת בקשות בתחום העליה והקליטה לשנת 2022 הינה בימים אילו

בימים אלו ניתן להגיש בקשות עבור עמותות הפעילות בתחום העליה וקליטה בקהילה לשנת 2022 בנושאים:

1.מיצוי זכויות,

2. קליטה בקהילה לאוכלוסיית קשישים

3. הכרת אתרי מורשת הארץ

4. קידום מנהיגות לבני נוער